HỌC PHÍ

KHÓA DÀNH CHO DU HỌC SINH

Dưới đây là số tiền phải đóng nộp sau khi được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú:

Hạng mụcSố tiền (Yen)
Tiền nhập học70,000
Phí giờ học đợt 1,2 (1 năm)600,000
Phí thiết bị (1 năm)80,000
Tổng cộng750,000

Phí giờ học đợt 3,4

Hạng mụcSố tiền (Yen)
Phí giờ học (6 tháng)300,000
Phí thiết bị (6 tháng)40,000
Tổng cộng340,000

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Vì học phí dành cho người ngoại quốc đang sống tại Nhật và khóa học ngắn hạn có sự khác biệt so với của Du học sinh nên mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về văn phòng nhà trường. Về thủ tục hồ sơ và thời hạn nộp đơn cũng xin vui lòng liên hệ về văn phòng nhà trường.

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-58-1
1-58-1, Dote-cho, Oomiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0801
TEL: +81-48-642-8058 FAX: +81-48-648-1859 E-Mail: info@s-jls.com
© Saitama Japanese Language School 2004-2023