Ảnh

Có những nền Văn hóa,Phong tục và Lịch sử Nhật Bản nếu chỉ ngồi trên ghế nhà trường thôi thì không thể học được. Hiểu được điều đó nhà trường đã thiết lập các buổi học ngoại khóa khác nhau,từ đó tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn về Nhật Bản. Và cùng nhau tạo nên một tiết học với những ấn tượng tuyệt vời giữa các mối quan hệ bạn bè với nhau,giữa giáo viên với học sinh.


〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-58-1
1-58-1, Dote-cho, Oomiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0801
TEL: +81-48-642-8058 FAX: +81-48-648-1859 E-Mail: info@s-jls.com
© Saitama Japanese Language School 2004-2023