KHÓA DÀNH CHO DU HỌC SINH

Dưới đây là số tiền phải đóng nộp sau khi được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú:

Phí giờ học đợt 1,2

Tiền nhập học70,000 Yen
Phí giờ học đợt 1,2 (1 năm)600,000 Yen
Phí thiết bị (1 năm)80,000 Yen
Tổng cộng750,000 Yen
Phí giờ học đợt 1,2

Phí giờ học đợt 3,4

Phí giờ học (6 tháng)300,000 Yen
Phí thiết bị (6 tháng)40,000 Yen
Tổng cộng340,000 Yen
Phí giờ học đợt 3,4

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Vì học phí dành cho người ngoại quốc đang sống tại Nhật và khóa học ngắn hạn có sự khác biệt so với của Du học sinh nên mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về văn phòng nhà trường. Về thủ tục hồ sơ và thời hạn nộp đơn cũng xin vui lòng liên hệ về văn phòng nhà trường.